طرز تهیه یک استارت‌آپ فین‌تک! Flow Cover

طرز تهیه یک استارت‌آپ فین‌تک!

32

Description

من مهدی عبادی هستم، مدیرعامل وندار، دبیر سابق و عضو هیات مدیره کنونی انجمن فین‌تک ایران. از سال ١٣٨٣ در حوزه خدمات بانکی و پرداخت الکترونیک فعالیت می‌کنم، اما همیشه در خصوص حوزه‌های دیگه فین‌تک هم مطالعه می‌کنم و مقاله می‌نویسم. اینجا سعی می‌کنم در مورد جزییات و ظرافتهای شروع یک استارت‌آپ فین‌تکی صحبت کنم.

آغاز

مقدمه بحث

4 14 0

فین‌تک چیست؟ - قسمت اول

در قسمت اول سراغ فین‌تک در حوزه بانکی می‌ریم و از حوزه بانکی، پرداخت الکترونیک رو هدف می‌گیریم و می‌بینیم که در این حوزه چه فعالیتهایی در ایران و کشو… ...

6 10 3