Navigating Life's Journey Flow Cover
Mani Narimani Iran
$2.99 / month

Navigating Life's Journey

49

Description

گروه آموزشی من موثر

اهمیت خودشناسی و خود ارزیابی در روند خودشناسی

اگه ندونیم کی هستیم و ازکجا به اینجا رسیدیم، ممکنه در تخمینِ اینکه کجا هستیم و کجا خواهیم رفت دچار مشکل بشیم....

33 67 1

مروری بر مقدمه کتاب هفت عادت مردمان موثر

تو این فلو در ارتباط با اخلاقیات منش و شخصیت و تاریخچه مطالب آموزشی توسعه فردی و خودشناسی صحبت کردم، که خیلی وقت ها همین آموزه های سطحی باعث شده که ن… ...

27 36 3

باورها و برداشت های ما نقشه اصلی مسیر رشد فردی

بیشتر مواقع مشکلاتی که تو زندگی باهاشون مواجه میشیم، ریشه های عمیق تر از اون چیزی رو دارند که که ما بهشون فکر میکنیم! در اصل اون چیزی که ما برای یک م… ...

20 43 1

برداشت های ما در تصمیم گیری

هر کدوم از ما، اطلاعات دریافت شده رو با پیش‌زمینه‌ها، برداشت‌های‌ ذهنی و تفکر مخصوص به خودمون تفسیر می‌کنیم. در نتیجه ممکنه اون اطلاعات رو با توجه به… ...

20 31 2